zondag 13 december 2009

Le quotidien: naam en logo


quotidien I aj dagelijks; alledaags [koorts]; II m dagblad o; dagelijks leven o (bron: Kramers woordenboeken)Hierbij zet ik even uit waar de naam en het logo vandaan komen.
De naam Le Quotidien hebben we zelf bedacht. Het is dus geen ‘lieu-dit’ zoals dat wel vaker voorkomt op het Franse platteland.
De betekenis van het woord quotidien is ‘dagelijks’, en slaat veelal op een tijdschrift of dagblad.
De lading die wij het woord willen meegeven slaat op de dagelijkse gang van zaken. Niet dat alle dagen dezelfde zijn (gelukkig maar), maar wel dat ze ijverig hun weg vinden in een dagelijkse regelmaat. Beetje vergelijkbaar met de gedrevenheid van de omringende natuur : constant aanwezig en vaak onvoorspelbaar. Simpel en logisch. Of soms even niet.

Het logo is opgebouwd uit een uiteengesprongen cirkel. E
r zijn vier bogen die elk een item voorstellen. De bogen hebben elk hun deel in het verhaal, en zijn onderling in wisselwerking met elkaar. De biotoop wordt bepaald door :

witte boog: het
huis
Het huis biedt ons bescherming. We zien de locatie en het huis als een leefomgeving waar het aangenaam is om dagelijks te verblijven en bezig te zijn. Daarvoor dient een huis, om ‘thuis’ te komen, om te werken in een ruimte waar comfort en harmonie heersen. Voor de verbouwing worden bijvoorbeeld over het algemeen ecologische bouwmaterialen gebruikt. Materialen als leem, hout en stro zorgen letterlijk voor een aangenaam en van nature warm klimaat binnenshuis.
Witte kleur staat voor neutraliteit, robuustheid en vertrouwen.

groene boog: de
omgeving
De omgeving in de Creuse is opvallend groen. Het landschap is niet dor. De zomers kunnen best heet zijn, maar als het nodig is zorgt een regenbui voor koelte en groei. De omgeving laat een actief boerebuitenleven toe. Het is een streek van veeteelt (de gekende Charolais en Limousin koeien grazen hier in groten getale) en van rijke leemgronden voor land- en tuinbouw. Weinig transitverkeer of industrie waarborgen een gezonde lucht.

blauwe boog:
de rede(n)
De zin om op het Franse platteland te gaan wonen zit al van kindsbeen af in mijn hoofd. De realisatie van wat we al geruime tijd dachten is in die zin een logische en doordachte stap. Het is geen droom.

rode boog: de
emotie
Op de website hebben we deze boog ‘het contact’ genoemd, onder betekenis van contact met de bezoeker, alsook de voeling met onszelf. Soms verdient het buikgevoel meer vertrouwen dan wat ons denken kan bieden. Soms voel je dat iets juist zit, en kan je niet uitleggen waarom.

Tot slot : de cirkel is niet rond. De bogen zijn los, maar staan naar elkaar gericht. Er is een constante energie merkbaar in en tussen de items onderling. Er is beweging : als de perfecte cirkelvorm wordt bereikt, dan is het slechts voor even.
De weg is interessanter dan het einddoel.


In feite is er eigenlijk niet echt een doel of einde. Wel een idee waar we heen willen.Geen opmerkingen: